Objektif & fungsi


OBJEKTIF

Berusaha Meningkatkan Nilai Tambah dalam Pengurusan Harta Wakaf dan Membudayakan Amalan Wakaf Ke Arah Membangunkan Ekonomi Ummah Secara Efikasi dan Holistik Berdasarkan Hukum Syarak.

 
FUNGSI

1.

Memberi nasihat kepada Majlis berkenaan dengan dasar, cara, langkah yang perlu dilaksanakan dan diambil untuk menggalakkan pembangunan harta dan produk wakaf;

 

2.

Melaksanakan dan memberi kesan kepada apa-apa dasar, arahan atau perintah Majlis berkenaan dengan pembangunan harta dan produk wakaf;

 

3.

Membangun, menerimapakai dan melaksanakan dasar, cara dan langkah mengenai pembangunan harta dan produk wakaf;

 

4.

Bertindak sebagai agensi penyelaras di dalam pelaksanaan kemajuan pembangunan harta dan produk wakaf secara pesat;

 

5.

Merancang, membangun, melaksana dan menggalakkan pembangunan dan pelaksanaan harta dan produk wakaf;

 

6.

Mengurus dan menjalankan pengendalian serta penyelenggaraan harta wakaf termasuk kemudahan, infrastruktur, tempat dan alat di kawasan harta wakaf tersebut; dan

 

7.

Menggalakkan, menyelaraskan dan melaksanakan kajian serta pembangunan di dalam semua aspek harta dan produk wakaf.

 

STATISTIK PELAWAT

Hari Ini18
Semalam145
Minggu Ini678
Bulan Ini4207
Jumlah127475

HUBUNGI KAMI

  Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), MAIS
  Tingkat 10 Menara Selatan,
  Bangunan Sultan Idris Shah
  40000 Shah Alam
  Selangor Darul Ehsan

  icon tel : 03-5514 3758 / 3759
  icon fax : 03-5514 3759
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  http://www.wakafselangor.gov.my