Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

Objektif

Menguruskan dan mengakauankan terimaan, bayaran, pelaburan dan menyediakan laporan kewangan mengikut standard piawaian yang diterima umum.


Fungsi

 1. Menguruskan penyediaan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan bagi:- 
  • Akaun Korporat PWS;
  • Akaun Saham Wakaf MAIS;
  • Akaun Manfaat Wakaf MAIS.

 2. Mengurus dan mengakaunkan terimaan:-
  • Kutipan Saham Wakaf Selangor;
  • Kutipan Sewaan Manfaat Wakaf MAIS;
  • Kutipan Hasil Korporat PWS;
  • Kutipan Akaun Wakaf Khas.

 3. Mengurus dan mengakaunkan bayaran:-
  • Akaun Korporat PWS;
  • Bayaran Akaun Saham Wakaf MAIS;
  • Bayaran Akaun Manfaat Wakaf MAIS;
  • Bayaran Akaun Wakaf Khas.

 4. Menyediakan penyata kewangan korporat PWS;
 5. Menguruskan penghantaran penyata kewangan akaun korporat ke pihak audit serta menjawab kuiri audit bagi dokumen – dokumen kewangan dibawah seliaan PWS;
 6. Menyediakan dan menghantar laporan-laporan kewangan kepada pihak MAIS berkaitan akaun wakaf dan manfaat wakaf dibawah kendalian secara bulanan, sukuan dan tahunan;
 7. Menguruskan pelaburan kewangan bagi akaun korporat PWS;
 8. Mengawal bajet tahunan dan aliran tunai Perbadanan Wakaf Selangor; dan
 9. Perkara-perkara lain yang berkaitan kewangan Perbadanan Wakaf Selangor.