Objektif

 • Berusaha meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman serta kepentingan berwakaf kepada masyarakat umum, ahli-ahli korporat dan syarikat swasta melalui program penerangan dan dakwah;
 • Berusaha meningkat penyertaan Saham Wakaf Selangor dikalangan umat Islam melalui kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Perbadanan Wakaf Selangor; dan
 • Memastikan kutipan dan tuntutan Wakaf Khas diurus dengan berkesan dan bersistemetik.


Fungsi

 • Merancang program penerangan dan dakwah kepada umat islam di selangor berkaitan dengan Wakaf dan produk Wakaf;
 • Melaksanakan program skim infaq (potongan gaji Wakaf) kepada kakitangan awam dan swasta;
 • Menyelia ejen kutipan dan penerangan wakaf di Selangor;
 • Menyelia ejen korporat;
 • Menyelia Wakaf Khas;
 • Menyelia kemudahan penyertaan Saham Wakaf Selangor;
 • Menyelia pengeluaran sijil Saham Wakaf Selangor;
 • Membuat program penerangan kepada ahli korporat atau / dan syarikat-syarikat swasta bagi menyertai Saham Wakaf Selangor; dan
 • Menyelia tabung Wakaf di masjid-masjid yang berpotensi.