Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

Objektif

Berusaha meningkatkan, memperkasa, dan menambah nilai harta Wakaf demi kemaslahatan ummah di negeri Selangor melalui kaedah penyelidikan, pengurusan dan pembangunan yang mampan dengan menggunakan sumber Wakaf secara holistik.