*untuk kakitangan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Syarikat Swasta