Kakitangan PWS

Open Panel

Search Our Site

NAMA TELEFON E-MEL
Y.A.D. DATO' SETIA RAMLI BIN MAHMUD
Pengerusi
03-5510 4377 ramli@wakafselangor.gov.my
KOSONG
Ketua Pegawai Eksekutif
- -
HAJIĀ ANUAR HAMZAH BIN TOHAR
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif
03-5518 8001
ext. 143
anuar@wakafselangor.gov.my