Y.A.D. DATO' SETIA RAMLI BIN MAHMUD
Pengerusi PWS

(Timbalan Pengerusi MAIS)
Ketua Pegawai Eksekutif
USTAZ ANUAR HAMZAH BIN TOHAR
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif