Pengurusan Tertinggi

Carta Organisasi

Carta Organisasi
Perbadanan Wakaf Selangor

Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) merupakan sebuah institusi agama dibawah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang dipertanggungjawabkan untuk membuat aktiviti kutipan dan agihan Wakaf di Negeri Selangor