Cara Bayar Wakaf

Prosedur Penyertaan Wakaf

Prosedur Penyertaan Wakaf

Berikut adalah beberapa kaedah yang boleh anda gunakan untuk membuat bayaran wakaf kepada Perbadanan Wakaf Selangor

Prosedur Penyertaan

Wakaf Tunai

Prosedur Penyertaan

Wakaf Khas