Wakaf Tunai dan Hartanah

Statistik

Statistik Kutipan & Agihan Wakaf Tunai

Perbandingan antara Kutipan Tunai Wakaf dan Agihan Tunai Wakaf dari tahun 2011 sehingga 2022

* Merangkumi Wakaf Am/Tunai, Wakaf Khas dan Manfaat Wakaf

Statistik Kutipan

wdt_ID TAHUN JUMLAH (RM) NOTA
1 2011 2,870,000
2 2015 93,160,000 Pertambahan RM90.29 Juta
3 2021 378,340,000 Pertambahan RM258.18 Juta
4 2022 443,390,000 Pertambahan RM65.05 Juta

Statistik Agihan

wdt_ID TAHUN JUMLAH (RM) NOTA
1 2011 11,150,000
2 2015 79,920,000 Pertambahan RM68.77 Juta
3 2021 263,970,000 Pertambahan RM184.05 Juta
4 2022 303,920,000 Pertambahan RM39.95 Juta
TahunJumlah (RM)
2011140,000
20152,410,000
20219,500,000
TahunJumlah (RM)
2011100,000
2015360,000
20214,300,000