Info Wakaf

Kompilasi Fatwa

Fatwa Kebangsaan

Berwakaf didalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam islam.

(Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali Ke-77 yang bersidang pada 10-12 April 2007 di Primula Beach Resort, Kuala Terengganu)

Fatwa Negeri Selangor

Hasil daripada wang Skim Saham Wakaf Selangor hendaklah dibelanjakan bagi tujuan pembelian aset kekal. Manakala wang manfaat wakaf Selangor boleh dibelanjakan untuk memberi bantuan dan perbelanjaan lain yang difikirkan sesuai oleh Majlis Agama Islam Selangor.

(Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 5 September 2006)

Kompilasi Fatwa

Sehingga 2023, PWS mempunyai 50 kompilasi fatwa dan pandangan Jabatan Mufti Negeri Selangor berhubung perkara melibatkan pengurusan wakaf di Selangor. Fatwa-fatwa tersebut telah diputuskan melalui mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor atas perkara-perkara tertentu

Pengurusan Wakaf
Wakaf Am & Khas
Manfaat Wakaf
Pengambilan Tanah
Istibdal Tanah Wakaf
Pembiayaan Kos Operasi
Projek Pembangunan

Nota

Sekiranya terdapat apa-apa persoalan Hukum Syarak berkaitan dengan pengurusan wakaf, perkara tersebut akan dibawa ke peringkat Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PWS dan seterusnya diangkat ke dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.