Punca Kuasa

Punca Kuasa Penubuhan PWS

Berikut adalah enakmen-enakmen dan peruntukan dibawah perlembagaan yang telah diwartakan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

2008

2008

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 pindaan 2008

2011

2011

Perintah Penubuhan Perbadanan Wakaf Selangor 2011

2015

2015

Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015