Info Wakaf

Produk Wakaf Selangor

Wakaf Am

Apa-apa mawquf (harta wakaf) yang diwujudkan bagi tujuan kebajikan umum menurut Hukum Syarak.

 “Wang tunai yang diwakafkan oleh pewakaf dengan tidak menyatakan sesuatu tujuan pewakafannya dan hendaklah dibelanjakan bagi tujuan pembelian asset kekal”

Wakaf Khas

Apa-apa mawquf (harta wakaf) yang diwujudkan bagi tujuan kebajikan atau pihak yang khusus menurut Hukum Syarak. “Wang tunai yang diwakafkan untuk tujuan khusus yang diniatkan oleh pewakaf”

Wakaf Taklik

Mana-mana orang boleh mewujudkan Wakaf Taklik dan akan mula berkuat kuasa apabila berlakunya sesuatu kejadian yang disyaratkan oleh waqif

“Wakaf yang dilaksanakan secara bersyarat oleh pewakaf sebelum berkuat kuasanya wakaf tersebut”

Wakaf Musytarak

Penyatuan beberapa wakaf termasuklah wakaf yang diwujudkan melalui istibdal dan saham wakaf.

Wakaf Saham

Mana-mana harta yang diperoleh atau dibangunkan daripada hasil jualan, saham, bon, sukuk atau surat cara lain bagi jaminan berharga

Wakaf Wasiat

Mana-mana harta yang diperoleh atau dibangunkan daripada hasil jualan, saham, bon, sukuk atau surat cara lain bagi jaminan berharga

Wakaf Emas

Berwakaf dengan asset yang disimpan seperti barang kemas, kepingan emas dan lain-lain.

Wakaf Takaful

Mewakafkan pampasan takaful yang diterima selepas kematian (diuruskan oleh Syarikat takaful)

Wakaf Harta Intelek

Apa-apa yang berkaitan dengan hak cipta, paten, reka bentuk perindustrian, cakera optic, cap dagangan, dan yang seumpama dengannya

Wakaf Ilmu

Apa-apa yang berkaitan dengan hak cipta, paten, reka bentuk perindustrian, cakera optic, cap dagangan, dan yang seumpama dengannya.

Wakaf Selangor Muamalat

Apa-apa yang berkaitan dengan hak cipta, paten, reka bentuk perindustrian, cakera optic, cap dagangan, dan yang seumpama dengannya

Wakaf Perkhidmatan

Kepakaran dan perkhidmatan yang mempunyai nilai mengikut hukum Syarak

Wakaf Tunai

Apa-apa sumbangan wang tunai, nilaian emas atau yang seumpama dengannya daripada mana-mana orang bagi apa-apa maksud wakaf

Wakaf Irsod

Sesuatu tanah yang diwakafkan oleh mana-mana perbadanan, institusi, pertubuhan atau badan-badan lain mengikut Hukum Syarak.

Anda ada Persoalan?

Tanya apa saja tentang wakaf, kami bantu anda!

Tingkat 10, Menara Selatan, 

Bangunan Sultan Idris Shah,

40000 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan