Jenis-jenis Wakaf

Produk Wakaf Selangor

Wakaf Am

 

Apa-apa mawquf (harta wakaf) yang diwujudkan bagi tujuan kebajikan umum menurut Hukum Syarak

“Wang tunai yang diwakafkan oleh pewakaf dengan tidak menyatakan sesuatu tujuan pewakafannya dan hendaklah dibelanjakan bagi tujuan pembelian asset kekal”

Wakaf Khas

 

Apa-apa mawquf (harta wakaf) yang diwujudkan bagi tujuan kebajikan atau pihak yang khusus menurut Hukum Syarak

“Wang tunai yang diwakafkan untuk tujuan khusus yang diniatkan oleh pewakaf”

Wakaf Taklik

 

Mana-mana orang boleh mewujudkan Wakaf Taklik dan akan mula berkuat kuasa apabila berlakunya sesuatu kejadian yang disyaratkan oleh waqif.

“Wakaf yang dilaksanakan secara bersyarat oleh pewakaf sebelum berkuat kuasanya wakaf tersebut”

Wakaf Musytaraq

 

Penyatuan beberapa wakaf termasuklah wakaf yang diwujudkan melalui istibdal dan saham wakaf.

Wakaf Saham

 

Mana-mana harta yang diperoleh atau dibangunkan daripada hasil jualan, saham, bon, sukuk atau surat cara lain bagi jaminan berharga

Wakaf Wasiat

 

Mana-mana harta yang diperoleh atau dibangunkan daripada hasil jualan, saham, bon, sukuk atau surat cara lain bagi jaminan berharga

Wakaf Emas

 

Berwakaf dengan asset yang disimpan seperti barang kemas, kepingan emas dan lain-lain.

Wakaf Takaful

 

Mewakafkan pampasan takaful yang diterima selepas kematian (diuruskan oleh Syarikat takaful)

Wakaf Harta Intelek

 

Apa-apa yang berkaitan dengan hak cipta, paten, reka bentuk perindustrian, cakera optic, cap dagangan, dan yang seumpama dengannya.

Wakaf Ilmu

 

Merupakan satu konsep kerjasama antara PWS dan Institut Pengajian Tinggi/Awam/Swasta untuk manfaat Pendidikan dan pembangunan sesebuah IPT tersebut.

Wakaf Selangor Muamalat

 

Merupakan satu konsep kerjasama antara PWS dan Bank Muamalat Malaysia Berhad dalam bersama dengan orang awam untuk mewakafkan harta bagi tujuan pengagihan wakaf kepada agensi/institusi di dalam dan luar Selangor untuk tujuan kesihatan, pendidikan dan pelaburan

Wakaf Perkhidmatan

 

Kepakaran dan perkhidmatan yang mempunyai nilai mengikut hukum Syarak

Wakaf Tunai

 

Apa-apa sumbangan wang tunai, nilaian emas atau yang seumpama dengannya daripada mana-mana orang bagi apa-apa maksud wakaf

Wakaf Irsod

 

Apa-apa sumbangan wang tunai, nilaian emas atau yang seumpama dengannya daripada mana-mana orang bagi apa-apa maksud wakaf